blogok

X Windows jogosultság

Egy másik felhasználónak (ebben az esetben "slicer") így lehet engedélyt adni, hogy a mi Xorg rendszerünkben megjelenítsen valamit:

xhost +SI:localuser:slicer

Ez akkor hasznos, ha a "slicer" felhasználóként indítunk egy grafikus programot, miközben mi nem "slicer" felhasználóként vagyunk bejelentkezve.
Ha kihagyjuk a fenti lépést, akkor valószínáleg egy
No protocol specified
Error: Can't open display: :0

hibaüzenetet fogunk látni.
A jogosultság visszavétele:
xhost -SI:localuser:slicer

Screen log/bináris fájlok szűrése

A 'screen -L' parancs kiadásakor készülő log file tartalmazhat mindenféle vezérlőkaraktert, ami nem "látható". Ezeket a 'grep' nem szereti:

$ grep valami screenlog.0
Binary file (standard input) matches

A nem látható karakterek kiszűrésére a 'tr' használható:
$ cat screenlog.0 | tr -cd '[:print:]\n'

Ezután már a grep is működni fog, nem fogja binárisnak hinni a log file-t:
$ cat screenlog.0 | tr -cd '[:print:]\n' | grep valami

Soros/párhuzamos portok listázása Windows alatt

Soros portok listázása Windows alatt parancssorban a "mode" parancs kiadásával lehetséges:

Delock USB Sound Box 7.1 (61803)

Delock USB Sound Box 7.1 "hangkártyához" a szükséges driver CM6206 és nem a CM6206-LX! Windows 10 alatt is működik, de eredetileg Windows 8 alá írták:
CM6206

JPEG kép EXIF információk

A JPEG képek tartalmazhatnak metaadatokat (kamera típusa, vaku be volt-e kapcsolva, expozíciós idő, apertúra, stb.), ezeket EXIF-nek hívják.
Ubuntu és Debian Linux alatt az imagemagick-t kell telepíteni:

sudo apt install imagemagick

Arch Linux alatt is imagemagick-t kell telepíteni:
sudo pacman -S imagemagick

Időbélyeg hozzáadása ping-hez (vagy bármihez)

Ubuntu és Debian Linux alatt a moreutils-t kell telepíteni:

sudo apt install moreutils

Arch Linux alatt is moreutils-t kell telepíteni:
sudo pacman -S moreutils

Utána a ping parancs kiegészítése időbélyeggel:

DVB-T csatornák keresése és jelszint mérése Linux alatt

A dvb-apps (Arch Linux) vagy dvb-utils (Debian/Ubuntu) nevű csomagokat kell feltelepíteni.
Majd egy frekvencia listát kell készíteni, amihez egy fájlt kell létrehozni. Ha Pest-megyében vagy, akkor a "hu-Budapest" fájl tartalma:

PDF fájlok egyesítése

Linux alatt a PDF fájlokat legkönnyebben a pdfunit nevű programmal lehet összefűzni:

pdfunit <be1.pdf> <be2.pdf> <osszefuzott.pdf>

Ubuntu alatt a poppler-utils-ban van, Arch Linux-nál a poppler csomagban.

RNDIS kernel modul debug-golása (nyomkövetése) Linux alatt

RNDIS USB eszköz debug-hoz kell futtatni rendszergazdai jogokkal:

# echo "module rndis_host +p" >/sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

Ugyanez a hatása, ha a kernel forrásfájlt adjuk meg:
# echo "file drivers/net/usb/rndis_host.c* +p" >/sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

Ezután a kernel log-ban lesznek az üzenetek, ha egy RNDIS eszközt csatlakoztatunk a számítógépünkhöz:
$ journalctl -f -k

github-ra feltöltés SSH-n keresztül

Létető repo feltöltése github-ra SSH-val:

$ git remote remove origin
$ git remote add origin ssh://git@github.com/username/repo.git

Ehhez kulcsot is kell generálni, ha eddig nem volt:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"

Majd ezt a kulcsot fel kell tölteni a github-ra.

Teljes fájlrendszer átmásolása rsync-kel

Az alábbi parancs csak a gyökér fájlrendszert másolja át (tükrözi) minden jogosultsággal együtt az /path/to/backup -ra csatolt partícióra:

rsync -xavAX / /path/to/backup

Magyarázat:
-x: nem lépi át fájlrendszer határokat (a fájlrendszer alá csatolt fájlrendszereket nem követi vagyis a /proc, /dev, stb. nem lesz átmásolva)
-a: archív mód (egyenlő a -rlptgoD kapcsolókkal)
-v: bőbeszédű mód
-A: ACL (Access Control List)-t is másolja, amikben további jogosultságok vannak
-X: bővített attribútumokat is másolja

Postfix SSL

Egyszerű shell script, amivel az SSL-hez szükséges tanúsítványokat generálhatunk postfix-hez és be is konfigurálja az SSL-t:

Ethernet bridge Linux alatt

Az "eth1" és "eth2" interfészt így lehet összekötni:

#!/bin/sh
BRIDGE=br0
IPADDR=192.168.11.19
brctl delbr $BRIDGE
brctl addbr $BRIDGE
brctl addif $BRIDGE eth1 eth2
ifconfig $BRIDGE $IPADDR

Debian és Ubuntu Linux alatt a bridge-utils csomagot kell telepíteni.

find parancs, rejtett könyvtárak kihagyása

Keres egy könyvtárat "valami*" névvel, de kihagyja az összes alkönyvtárban a ".hg" könyvtárat:

find . -not -path "*/.hg/*" -type d -iname 'valami*'

Ugyanaz, mint a fenti, csak az összes rejtett könyvtárat kihagyja:
find . -not -path "*/.*/*" -type d -iname 'valami*'

Ubuntu 16.04.2 LTS és az aktuális cygwin alatt biztosan működik.

Iwatsu SS-4121A oszcilloszkóp szervízkönyv/Iwatsu SS-4121A service manual

Iwatsu SS-4121A synchroscope (oscilloscope) service manual, schematics. Szervízkönyv és kapcsolási rajzok.
Letölthető itt (150 MiB): iwatsu_ss-4121a_service_manual.zip

Iwatsu SS-4121A eleje Iwatsu SS-4121A hátulja

Tartalom átvétel