STM32F103 Linux alatt OpenOCD-vel

Az OpenOCD 0.5.0-s verziójával így kapcsolódhatunk az STM32F103-as mikrovezérlőhöz:
Az openocd.cfg fájl tartalma (a JTAG interface nálam ARM-USB-OCD):

source [find interface/olimex-arm-usb-ocd.cfg]
source [find target/stm32f1x.cfg]
gdb_memory_map enable
gdb_flash_program enable
telnet_port 4444

Az alábbi parancsot futtassuk:
$ openocd -f openocd.cfg
Open On-Chip Debugger 0.5.0 (2011-12-17-08:02)
Licensed under GNU GPL v2
For bug reports, read
http://openocd.berlios.de/doc/doxygen/bugs.html
Info : only one transport option; autoselect 'jtag'
1000 kHz
adapter_nsrst_delay: 100
jtag_ntrst_delay: 100
cortex_m3 reset_config sysresetreq
Info : clock speed 1000 kHz
Info : JTAG tap: stm32.cpu tap/device found: 0x3ba00477 (mfg: 0x23b, part: 0xba00, ver: 0x3)
Info : JTAG tap: stm32.bs tap/device found: 0x16410041 (mfg: 0x020, part: 0x6410, ver: 0x1)
Info : stm32.cpu: hardware has 6 breakpoints, 4 watchpoints
Info : accepting 'telnet' connection from 4444

Egy másik ablakban pedig telnet-et indítva kapcsolódhatunk az openocd-hez és parancsokat adhatunk:
$ telnet localhost 4444
Open On-Chip Debugger
> halt
target state: halted
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x81000000 pc: 0x1ffff3b6 msp: 0x200000c4
> flash probe 0
device id = 0x20036410
flash size = 128kbytes
flash 'stm32f1x' found at 0x08000000
> flash write_image erase myprog.elf
auto erase enabled
wrote 5120 bytes from file myprog.elf in 0.522680s (9.566 KiB/s)

Minden egy parancsban (itt találtam, de nem próbáltam):

openocd -d0 -f interface/jtagkey.cfg -f target/stm32.cfg \
-c init -c targets -c "halt" -c "flash write_image erase test.elf" \
-c "verify_image test.elf" -c "reset run" -c shutdown