Ethernet bridge Linux alatt

Az "eth1" és "eth2" interfészt így lehet összekötni:

#!/bin/sh
BRIDGE=br0
IPADDR=192.168.11.19
brctl delbr $BRIDGE
brctl addbr $BRIDGE
brctl addif $BRIDGE eth1 eth2
ifconfig $BRIDGE $IPADDR

Debian és Ubuntu Linux alatt a bridge-utils csomagot kell telepíteni.