Linux

Screen log/bináris fájlok szűrése

A 'screen -L' parancs kiadásakor készülő log file tartalmazhat mindenféle vezérlőkaraktert, ami nem "látható". Ezeket a 'grep' nem szereti:

$ grep valami screenlog.0
Binary file (standard input) matches

A nem látható karakterek kiszűrésére a 'tr' használható:
$ cat screenlog.0 | tr -cd '[:print:]\n'

Ezután már a grep is működni fog, nem fogja binárisnak hinni a log file-t:
$ cat screenlog.0 | tr -cd '[:print:]\n' | grep valami

JPEG kép EXIF információk

A JPEG képek tartalmazhatnak metaadatokat (kamera típusa, vaku be volt-e kapcsolva, expozíciós idő, apertúra, stb.), ezeket EXIF-nek hívják.
Ubuntu és Debian Linux alatt az imagemagick-t kell telepíteni:

sudo apt install imagemagick

Arch Linux alatt is imagemagick-t kell telepíteni:
sudo pacman -S imagemagick

DVB-T csatornák keresése és jelszint mérése Linux alatt

A dvb-apps (Arch Linux) vagy dvb-utils (Debian/Ubuntu) nevű csomagokat kell feltelepíteni.
Majd egy frekvencia listát kell készíteni, amihez egy fájlt kell létrehozni. Ha Pest-megyében vagy, akkor a "hu-Budapest" fájl tartalma:

PDF fájlok egyesítése

Linux alatt a PDF fájlokat legkönnyebben a pdfunit nevű programmal lehet összefűzni:

pdfunit <be1.pdf> <be2.pdf> <osszefuzott.pdf>

Ubuntu alatt a poppler-utils-ban van, Arch Linux-nál a poppler csomagban.

RNDIS kernel modul debug-golása (nyomkövetése) Linux alatt

RNDIS USB eszköz debug-hoz kell futtatni rendszergazdai jogokkal:

# echo "module rndis_host +p" >/sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

Ugyanez a hatása, ha a kernel forrásfájlt adjuk meg:
# echo "file drivers/net/usb/rndis_host.c* +p" >/sys/kernel/debug/dynamic_debug/control

Ezután a kernel log-ban lesznek az üzenetek, ha egy RNDIS eszközt csatlakoztatunk a számítógépünkhöz:
$ journalctl -f -k

github-ra feltöltés SSH-n keresztül

Létető repo feltöltése github-ra SSH-val:

$ git remote remove origin
$ git remote add origin ssh://git@github.com/username/repo.git

Ehhez kulcsot is kell generálni, ha eddig nem volt:
ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C "your_email@example.com"

Majd ezt a kulcsot fel kell tölteni a github-ra.

Teljes fájlrendszer átmásolása rsync-kel

Az alábbi parancs csak a gyökér fájlrendszert másolja át (tükrözi) minden jogosultsággal együtt az /path/to/backup -ra csatolt partícióra:

rsync -xavAX / /path/to/backup

Magyarázat:
-x: nem lépi át fájlrendszer határokat (a fájlrendszer alá csatolt fájlrendszereket nem követi vagyis a /proc, /dev, stb. nem lesz átmásolva)
-a: archív mód (egyenlő a -rlptgoD kapcsolókkal)
-v: bőbeszédű mód
-A: ACL (Access Control List)-t is másolja, amikben további jogosultságok vannak
-X: bővített attribútumokat is másolja

Postfix SSL

Egyszerű shell script, amivel az SSL-hez szükséges tanúsítványokat generálhatunk postfix-hez és be is konfigurálja az SSL-t:

Ethernet bridge Linux alatt

Az "eth1" és "eth2" interfészt így lehet összekötni:

#!/bin/sh
BRIDGE=br0
IPADDR=192.168.11.19
brctl delbr $BRIDGE
brctl addbr $BRIDGE
brctl addif $BRIDGE eth1 eth2
ifconfig $BRIDGE $IPADDR

Debian és Ubuntu Linux alatt a bridge-utils csomagot kell telepíteni.

find parancs, rejtett könyvtárak kihagyása

Keres egy könyvtárat "valami*" névvel, de kihagyja az összes alkönyvtárban a ".hg" könyvtárat:

find . -not -path "*/.hg/*" -type d -iname 'valami*'

Ugyanaz, mint a fenti, csak az összes rejtett könyvtárat kihagyja:
find . -not -path "*/.*/*" -type d -iname 'valami*'

Ubuntu 16.04.2 LTS és az aktuális cygwin alatt biztosan működik.

GPIO kezelés embedded Linux-okon: OLinuxIno iMX233, Raspberry Pi

Beágyazott Linux-ok alatt a GPIO-kat akár shell script-ből is vezérelhetjük. A maximális sebességhez memórián keresztül (memory mapped, mmap) kell a GPIO-kat elérni, de ebben az írásban erre nem térek ki. Ha script-ből használjuk az IO-t, először exportálni kell az adott GPIO lábat, hogy fájlként látszódjon a rendszerben. A 32-es GPIO exportáláshoz ezt kell futtatni bash-ból:

  echo 32 >/sys/class/gpio/export

Joystick kormánykerék építés házilag

Egy kormányt építettem, ami egy számítógéphez köthető joystick és autós, kamionos szimulátorokhoz lehet használni. A kormány az USB HID szabvánnyal kompatibilis, külön meghajtóprogramot nem kell telepíteni sem Windows sem Linux vagy *BSD alá. Egy autóbontóban szereztem egy olcsó kormányt és a hozzá tartozó irányjelző kart (ami egy Daewoo Tico-ban volt). A kormány egy egyszerű műanyagcsöves tengelykapcsolón keresztül egy régi HP lézernyomtató enkóderét forgatja:
Joystick kormánykerék dobozolva

MATE x-caja-desktop sokszor elindul

Gyorsjavítás: a /usr/share/applications/caja.desktop fájlban a X-MATE-AutoRestart értéket true-ról false-ra kell változtatni.
Egy gépen próbáltam, ott és akkor segített. Nem biztos, hogy minden esetben megoldja a problémát.

Hogyan adjunk egy USB-s eszköznek állandó nevet a /dev alatt?

Van egy CDC ACM eszközként látszódó digitálisan vezérelhető tápegységem (de lehetne egy mobiltelefonról is szó) és annak akartam állandó /dev/ttyPS (PS mint power supply) nevet adni. Ehhez egy udev szabályt kell létrehozni a /etc/udev/rules.d könyvtárban. A /etc/udev/rules.d/76-power-supply.rules fájl tartalma:

ATTRS{idVendor}=="0451", ATTRS{idProduct}=="5a5a", GROUP="users", MODE="0660", SYMLINK="ttyPS"

arduino soros port hiba (/var/lock rendszer Arch Linux alatt)

Ha ilyesmit ír az STDOUT-ra Arch Linux alatt az arduino program

please see: How can I use Lock Files with rxtx? in INSTALL check_group_uucp(): error testing lock file creation Error details:Permission deniedcheck_lock_status: No permission to create lock file.

Tartalom átvétel